Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, besøgte den 7. september ISHØJ HEGN A/S, der med over 50 ansatte er en af byens store virksomheder med mange lokale borgere ansat. Foruden rundvisning var forhindring af stenkast og støjvægge på programmet.

Borgmesteren blev sammen med kommunaldirektør Anders Hvid Jensen og erhvervs- og

kulturchef Anja Vorm Andersen vist rundt i administrationen, produktionen og på lagerpladsen af bestyrelsesformand Henning Petersen, der er tredje generation i den familieejede virksomhed.

ISHØJ HEGN er den eneste hegnspecialist i landet, der selv producerer trådhegn. Ole Bjørstorp,
Anders Hvid Jensen og Anja Vorm Andersen fik derfor bl.a. set de efterhånden 40 år gamle
maskiner i aktion. Flettemaskinerne kan producere over 200 tons trådhegn hvert år.

”Maskinerne blev i tidernes morgen købt hos den tyske producent Wafios. Det er isenkram, der holder, og det er ikke raketvidenskab, så det er relativt let at holde dem kørende,” fortalte Henning Petersen.

Rundvisningen bød også på en tur i smedeværkstedet, hvor ISHØJ HEGN bygger låger og porte på specialmål samt foretager reparationer efter fx påkørsler. Til tider er porte og låger så ødelagte, at der må laves en kopi af den oprindelige låge eller port.

Forhindring af stenkast

De seneste uger har Danmark været ramt af stenkast på motorvejene, som indtil videre har kostet et liv. Det var derfor også en af drøftelserne på mødet, da ISHØJ HEGN har kompetencerne til at opsætte hegn på vejbroer, der kan gøre det meget vanskeligt at kaste tunge genstande ned på kørebanen.

Så sent som mandag den 12. oktober blev der fra motorvejsbroen ved Ishøj Stationsvej kastet en genstand ned fra motorvejsbroen, som lavede en flænge i den bil, der blev ramt. Heldigvis kom føreren af bilen ikke noget til.

Ishøj Kommune har desuden tidligere haft problemer med nedkastning af cykler.

”Det er muligt at lave en slags tunnelhegn af enten trådhegn eller panelhegn. På en to- eller firesporet vej kan man ikke lukke i toppen af broen, men i stedet opsætte et lodret hegn på begge sider af broen med en vinkel, der vender indad i omkring 45 grader med tre-fire tråde med 10 centimeters mellemrum. Hegnet vil nå op på en højde på ca. 2,5 meter, og det vil ikke være muligt at kaste genstande hen over det,” forklarede Henning Petersen.

Kommuner kan slippe af med plagsom støj

Tilbage i 2014 udtrykte Ole Bjørstorp overfor Sjællandske Medier et ønske om flere støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen i Ishøj. Det skyldtes, at mange borgere i Ishøj dagligt generes af støjen fra motorvejene. Motorvejene er statsveje, og derfor er det staten, der skal finansiere og anlægge støjvolde og lægge ny støjdæmpende belægning på motorvejene.

Støj var derfor også et af de fokusområder, som var på dagsordenen, da borgmesteren var på besøg. ISHØJ HEGN hjælper nemlig i stigende grad landets kommuner med støjbekæmpelse ved at forhandle og opstille støjhegn. På den måde undgår kommunen klager om støj, og borgerne slipper for støj, som er sygdomsfremkaldende og årligt koster det danske samfund omkring ni milliarder kroner i forøgede sundhedsudgifter.

Fremtiden for ISHØJ HEGN

På mødet blev der også talt om flytning af virksomheden. ISHØJ HEGN har hovedkontor på to matrikler på Industrivangen, hvor både logistik og kontorfaciliteter er en udfordring. Desuden ønsker kommunen i fremtiden at konvertere industriområdet, hvor ISHØJ HEGN har domicil, til attraktive boliger.

Kommunaldirektør i Ishøj, Anders Hvid Jensen, kunne oplyse, at anden etape af erhvervsområdet Winthersminde udbydes til salg nu, og det blev modtaget med stor interesse hos ISHØJ HEGN:

”Beliggenheden tæt på motorvejen ville være helt perfekt for os, og vi hedder jo ISHØJ HEGN, så vi vil helst blive i byen,” sagde Henning Petersen.