En ny opgørelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser ifølge Berlingske, at Københavns
Kommune har oplevet en markant stigning i støj-, lugt- og støvklager de seneste år.
Omkring 85 procent af alle klager handler om støj.

Der er dog hjælp at hente for de mange støjramte Københavnere. Med grønt bevoksede
støjhegn slipper byens borgere for den tiltagende larm og får samtidig noget pænt at kigge på. Rigtig mange af de støjgener der plager Københavnere kan afhjælpes med det rigtige støjhegn.

I 2011 modtog Københavns Kommune 982 klager, i 2015 var tallet steget til 2.005 klager,
og i 2016 er der indtil videre modtaget 1.350 klager, der primært er relateret til støj.

En rapport fra Rambøll i maj 2016 viser, at der er 724.000 boliger i Danmark, som er støjbelastet
på grund af trafikstøj med over 58dB, som er grænseværdien. 41 procent af disse boliger er
beliggende i Hovedstadsområdet.

Ifølge samme rapport bliver der i disse år brugt 200 milliarder kroner på ny infrastruktur.
Der bliver bl.a. lavet flere motorveje, der samtidig får øget trafik, og dermed bliver især trafikstøj et større og større problem de kommende år. Trafikken stiger også i byerne, hvor boligområderne ofte ligger lige op ad meget befærdede gader.

Et stort samfundsproblem

Hos Kræftens Bekæmpelse er man via forskning kommet frem til, at støj er sygdomsfremkaldende, og at det koster det danske samfund omkring ni milliarder kroner i forøgede sundhedsudgifter om året. På europæisk plan er de forøgede sundhedsomkostninger opgjort til 300 milliarder kr. årligt.

Omkostningerne skyldes, at mange mennesker bliver syge af støj. Ifølge Mette Sørensen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, er der i Danmark årligt ca. 600 tilfælde af slagtilfælde og 300 tilfælde af blodpropper i hjertet, som skyldes trafikstøj. Det er også bevist, at der er en sammenhæng mellem støjbelastning og hjertekarsygdomme, diabetes og overvægt, ligesom studier viser, at støj giver forøget risiko for kræft. Derudover giver støj forstyrrelse af nattesøvn, stress, angst, irritation og forhøjet blodtryk. Det er desuden sandsynliggjort, at børn får dårligere læseforståelse og hukommelse af for meget støj.

I maj 2016 skrev Berlingske, at der i 2015 blev slået 167 personer ihjel i trafikken, mens antallet af personer, der hvert år dør af trafikstøj er langt større. Miljøstyrelsen vurderer nemlig, at trafikstøj er årsag til mellem 200-500 for tidlige dødsfald om året.

Støjhegn er løsningen

Når ikke det er muligt at forhindre støjens opståen, hvad end det er trafikken, byggerier eller noget helt tredje som forårsager støjen, så må den bekæmpes.

ISHØJ HEGN A/S er en af de virksomheder, der oplever, at flere og flere kommuner, boligforeninger, virksomheder og institutioner vælger løsninger med støjhegn, som absorberer støj og dermed nedbringer den.

”Støjhegn kan afhjælpe problemet. Vores støjhegn er certificerede paneler, som består af to dele. Det betyder, at der på den ene side er en støjabsorberende flade, der fx vendes mod en trafikeret vej. På den anden side kan man fx vælge at have kokosfibre, som der ikke er meget ved at lave graffiti på, og hvor man samtidig kan sætte slyngplanter i jorden op ad panelet. På den måde får beboerne en effektiv løsning og i løbet af en kort årrække en tilgroet, naturlig grøn adskillelse til vejen og støjen, der kun kræver et minimum af vedligeholdelse, og som ligner et helt almindeligt levende hegn,” siger Steen Holm, adm. direktør i ISHØJ HEGN.

Han forklarer at der, foruden reducering af de sundhedsmæssige omkostninger, også vil være en økonomisk gevinst ved at opsætte et støjhegn eller støjvæg, da værditabet på støjbelastede boliger er opgjort til mellem 2 og 20 procent.

Se de forskellige typer af støjhegn og støjvægge, som ISHØJ HEGN kan levere.