Ishøj Hegn er ved at afslutte et hegnsprojekt i Søndermarken for Slots- og Kulturstyrelsen.

Her har vi etableret omkring 300 meter balusterhegn af typen 371 på strækningen langs Pile Allé
ved slotshaven på Frederiksberg.

”Hegnet har længe været et ønske, da Søndermarken er udfordret af, at mange gæster ikke
kommer ad de officielle indgange, men krydser stengærde og beplantning på deres vej ind i haveanlægget,” siger Lars Lindeschouw Friis, der er ansat som slotsgartner i Slots-
og Kulturstyrelsen, og fortsætter:

”Det betyder, at beplantningen slides kraftigt, stengærdet falder sammen, og de ikke får informationen om haveanlæggets retningslinjer. Vi har netop renoveret stengærdet for
500.000 kroner.”

Han forklarer, at Slots- og Kulturstyrelsen har anvendt hegnsmodellen flere andre steder
med rigtigt gode resultater, da balusterhegnet fra Ishøj Hegn både løser opgaven og samtidig
har et pænt og solidt udseende.

Ishøj Hegn har også tidligere løst andre opgaver for Slots- og Kulturstyrelsen.

”Vi har et rigtig godt samarbejde og en god dialog med Ishøj Hegn om udførelsen og valg af hegnstyper til den givne opgave. De leverer gode løsninger og tilbyder en god kvalitet til en fornuftig pris,” siger Lars Lindeschouw Friis, der som slotsgartner bl.a. beskæftiger sig med havedrift, service og forvaltningsopgaver i Søndermarken, Frederiksberg Have, Roskilde Palæ og Kongens Have.