Gentofte sportspark

I forbindelse med en renovering af kundens område har vi leveret og monteret et nyt galvaniseret panelhegn type 703 i højden 407 cm omkring en kunstgræsbane, samt udført mindre reparationer på et eksisterende panelhegn i samme højde. Som en del af opgaven har vi også nedtaget og bortkørt et eksisterende hegn trådhegn, samt reetableret belægninger og bortkørt overskydende jord m.m. efterfølgende.