Skip to main content

Pullerter - en enkel form for afspærring

Pullerter er en enkel og effektiv form for afspærring, som ofte benyttes til adskillelse af gående og kørende trafik – for især at skab tryghed for de bløde trafikanter. Trafikregulerende pullerter er velegnede til installation på steder, hvor der er behov for at holde biler ude af eller inden for et område, Pullerter kan også benyttes til afspærring af gågader og cykelstier, parkeringspladser og grønne områder. En pullert er en enkel form for afspærring, som giver høj sikkerhed.

Afhængig af typen, kan pullerter leveres både som faste, aftagelige, nedsænkelige og automatiske, som kører ned i jorden ved aktivering. Hver især udmærker de sig inden for forskellige behov for sikring og trafikregulering.

Formålet med en pullert, kan have stor indflydelse på mulighederne, ligesom monteringen heraf. Faste pullerter leveres som standard til faststøbning til frostfri dybde, men kan også leveres med fodplade til fastboltning på fx. et betondæk.

Pullerter er også kendt som steler.

43 73 22 33[email protected]
Billede af pullerter til simpel afspærring
Billede af pullerter foran bygning

Kraftige og effektive pullerter

Aftagelige, nedsænkelige og automatiske pullerter skal placeres under jorden. Det giver nogle ekstra forholdsregler ved montering, som f.eks. etablering af drænmulighed under en automatisk pullert for at mindske muligheden for vand i installationen.

Automatiske pullerter til højsikring, er vi også leveringsdygtige i. Det er særlig kraftige udgaver af pullerter, som kan standse køretøjer i fuld fart. Når den indbyggede hydrauliske funktion aktiveres, kan pullerten hæves op på ca. 5 sekunder, og tilsvarende sænkes igen på ca. 2 sekunder, imens rødt LED advarselslys og en akustisk advarselstone er aktiveret. Ved sænkning køres pullerten helt ned i plan med terræn.

Kontakt os venligst og få yderligere information om mulighederne inden for pullerter og sikkerhed.

Typer af pullerter

Der findes forskellige typer pullerter, som anvendes til forskellige formål.
Læs mere om de forskellige typer herunder.

Fast pullert (Type 735)

Pullerten udføres som standard af rundt stålrør med påsvejst hvælvet top. Leveres for faststøbning til frostfri dybde. Men kan også leveres med påsvejst fodplade til fastboltning på f.eks. betondæk. Leveres i galvaniseret udførsel, men kan også leveres malet i flere RAL farver. Ved toppen af pullerten kan de leveres med påklæbet refleksbånd (tillæg).

Anvendelsesmuligheder

Anvendes til trafikregulering ved udendørs områder som stisystemer og p-pladser m.m.

Mål

Højder: 80 og 100 cm.
Diameter: Ø 60, 90 og 114 mm.

Lignende betegnelser

Fast pullert type 735 er også kendt under betegnelsen: Stele.

Automatisk pullert - privat (Type 530)

Fuldautomatisk hydraulisk drevet pullert til regulering af kørende trafik. Denne lette model egner sig til områder med beboelse og let industri (anbefaling).

Denne automatiske pullert har en diameter på 200 mm og er fremstillet af et rundt stålrør. Højden er 600 mm over terræn i hævet position. Pullerterne kan leveres med overflade af korrosionsbeskyttet og pulverlakeret stål i sortgrå (RAL 7021), eller af rustfrit stål (AISI 316 satin).

Når den indbyggede hydrauliske funktion aktiveres, sænkes eller hæves pullerten på ca. 7 sekunder, imens at rødt LED advarselslys og en akustisk advarselstone er aktiveret. Ved sænkning køres pullerten helt ned i plan med terræn. Den medfølgende elektriske styring kan betjenes ved hjælp af mange forskellige typer af tilbehør som håndsendere, kodetastaturer og telefoner.

Denne automatiske pullert fås også som fast pullert.

Fast pullert - privat (Type 531)

Fast placeret pullert til regulering af kørende trafik, som egner sig til områder med beboelse og let industri (anbefaling).

Pullerten har en diameter på 200 mm og er fremstillet af et rundt stålrør. Højden er 600 mm over terræn.

Pullerten kan leveres med overflade af korrosionsbeskyttet og pulverlakeret stål i sortgrå (RAL 7021), eller af rustfrit stål (AISI 316 satin).

Den faste pullert kan benyttes både som supplement til de tilsvarende automatiske pullerter, eller som et fritstående produkt til løsninger hvor kørebaner og lignende skal være fast afspærret uden passagemulighed.

Automatisk pullert - industri (Type 532)

Solid og fuldautomatisk hydraulisk drevet pullert til regulering af person– og lastbiltrafik ved områder med industri, infrastruktur og offentlige områder (anbefaling).

Pullerten har en diameter på 275 mm og er fremstillet af et rundt stålrør. Der kan vælges mellem to højder på enten 600 mm eller 800 mm over terræn i hævet position. Pullerten leveres med overflade af korrosionsbeskyttet og pulverlakeret stål i sortgrå (RAL 7021), eller af rustfrit stål (AISI 316 satin).

Når den indbyggede hydrauliske funktion aktiveres, kan pullerten hæves op på ca. 5 sekunder, og tilsvarende sænkes igen på ca. 2 sekunder, imens rødt LED advarselslys og en akustisk advarselstone er aktiveret. Ved sænkning køres pullerten helt ned i plan med terræn.

Den medfølgende elektriske styring kan betjenes ved hjælp af mange forskellige typer af tilbehør som håndsendere, kode-tastaturer, telefoner eller adgangskontrol.

Halvaut. pullert - industri (Type 533)

Halvautomatisk pullert til anvendelse når person– og lastbiltrafikken kun skal passere lejlighedsvist ved områder med industri, infrastruktur og offentlige områder (anbefaling).

Pullerten har en diameter på 275 mm og er fremstillet af et rundt stålrør. Højden er 600 mm over terræn i hævet position. Pullerten kan leveres med overflade af korrosionsbeskyttet og pulverlakeret stål i sortgrå (RAL 7021), eller af rustfrit stål (AISI 316 satin).

Nedsænkning udføres manuelt ved at påføre pullerten et tryk oppefra. I sænket position er pullerten helt nede i plan med terræn. Hævning af pullerten udføres ved frigørelse af blokeringen (medfølgende trekantsnøgle). Ved hjælp af den indbyggede gasdæmper vil cylinderen køre op til fuld højde.

Fast pullert -industri (Type 534)

En kraftig fast pullert til placering på steder, hvor der ønskes en fast blokering, inddeling af kørebaner og lignende. Pullerten er egnet til områder med industri, infrastruktur og offentlige områder (anbefaling).

Pullerten har en diameter på 275 mm og er fremstillet af et rundt stålrør. Der kan vælges mellem to højder af enten 600 mm eller 800 mm over terræn. Pullerten kan leveres med overflade af korrosionsbeskyttet og pulverlakeret stål i sortgrå (RAL 7021), eller af rustfrit stål (AISI 316 satin).

Billede af pullerter ved fortog

Referencer med pullerter

Pullerter og hegn til ny krydstogtterminal

Pullerter og hegn til ny krydstogtterminal

I forbindelse med udførelsen af et helt nyt havneanlæg i Københavns Nordhavn for krydstogtskibe, har vi leveret og monteret trådhegn og pulletter.

Læs mere