Skip to main content

Støjhegn - en lyddæmpende løsning

Et støjhegn bruges ofte til at dæmpe støjen fra trafik, anlæg eller tung industri. På steder hvor afstanden fra motorvej eller jernbane og til bebyggelse ikke er ret lang, vil et effektivt støjhegn være en ideel løsning. Industrivirksomheder nær beboelsesområder, sparer sine naboer for en lang række gener ved at installere et effektivt støjdæmpende hegn.

Selvom vi ofte vænner os til støj, kan langvarig støjforurening påvirke helbredet negativt. ISHØJ HEGN A/S tilbyder forskellige typer af støjhegn, der anvendes til at dæmpe støj eller mindske vindpåvirkninger. Derudover fungerer støjhegnet naturligvis også som en lukket indhegning af grunden.

Ønsker man et mere “levende hegn”, kan der plantes efeu, klematis, klatreroser eller espalieret frugttræer op ad det støjdæmpende hegn. Det vil med tiden giver et mere naturligt helhedsudtryk. Et yderligere plus er at støjhegn er miljøvenligt, da hvert element er lavet af genbrugsplast betrukket med kokosfibre.

Støjhegn er også kendt under betegnelserne: støjvæg, lydhegn eller støjdæmpende hegn.

43 73 22 33mail@ishoj-hegn.dk
Støjvæg ved parkeringsplads
Støjhegn med læge omkring maskinstation

Effekten ved støjdæmpende hegn

Effekten af støjdæmpning er generelt opdelt i to kategorier: Refleksion og absorbering. Refleksion er støjhegnets evne til at kaste lyden tilbage i retning af støjkilden, mens absorbering handler om, hvor meget af lyden der kan optages i et støjhegn. Der skal også tages hensyn til om støjen kan komme under eller omkring støjvæggen, hvilket vil påvirke opfattelsen af, hvor effektivt støjen dæmpes af støjhegnet. Derfor er forhold som terræn og afstand til støjkilden væsentlig at tage højde for i løsningsforslaget og valg af støj hegn.

Vores støjdæmpende hegn kan leveres med eller uden dæmpningsmateriale med helt op til 30 dB refleksion og 11 dB absorbering som støjdæmpning. Det giver vores kunder mulighed for at opnå markante forbedringer i støjplagede områder. Foruden de lydtekniske forskelle er vores støjhegn opdelt i to grupper, som adskiller sig i udtrykket. Fælles for begge er dog, at de let kan indpasses i langt de fleste miljøer.

Der er mulighed for at plante slyngplanter op ad begge typer af støjhegn, som med tiden vil dække materialerne og give et mere naturligt udtryk. Beplantningen kan også medvirke til at begrænse effekten af solens UV-stråler, der på lang sigt kan påvirke materialernes holdbarhed.

Typer af støjhegn

Der findes flere typer af støjdæmpende hegn, som bruges til forskellige formål.
Læs mere om de forskellige muligheder herunder.

Enkelt og solidt støjhegn (type 952)

Lydreduktion med naturmaterialer

Støjhegnet er en enkel og solid konstruktion, udført af naturmaterialer. Typen har en dæmpende effekt på op til 30 dB refleksion og op til 6 dB absorbering af støjen iflg. gældende EN-1793 normer.

Afskærmningen leveres med galvaniserede stolper af stålprofiler, og præfabrikerede sektioner med en galvaniseret stålramme. Udfyldningen på dette støjhegn, består af runde rør som er betrukket med naturlige kokosfibre på den ene side af sektionen, og på modsatte side en lukket metalplade og et stormasket metalgitter yderst (til beplantning). Udover sin støjdæmpende funktion, vil en støjmur eller et støjhegn også dæmpe eventuelle gener som skyldes vindtryk eller blæsevejr. Som tilbehør kan der under sektionerne monteres 300 mm høje betonsektioner, for lukning mod terræn under støjhegnet (vil ændre totalhøjden).

Anvendelsesmuligheder

Et støjhegn anvendes til indhegning af udendørs arealer som industri, institutioner eller områder hvor støjgener ønskes afskærmet eller mindsket.

Mål

Højde: Op til 300 cm.

Lignende betegnelser

Støjhegn type 952 er også kendt under betegnelsen: Støjdæmpende hegn, lydhegn eller havehegn.

Kraftigt støjhegn (type 962)

Effektiv lydreduktion

Støjvæggen er en kraftig, men enkel konstruktion udført af naturmaterialer. Denne type har en dæmpende effekt på op til 30 dB refleksion og 11 dB absorbering af støjen iflg. gældende EN-1793 normer.

Afskærmningen leveres med galvaniserede stolper af stålprofiler, og præfabrikerede sektioner med en galvaniseret stålramme. Udfyldningen består af 40 mm mineraluld samt en lukket metalplade og et stormasket gitter (til beplantning) på den ene side – og på den modsatte side et fintmasket plastnet og et stormasker gitter (til beplantning). Udover sin støjdæmpende funktion, vil støjvæggen også dæmpe eventuelle gener som skyldes vindtryk eller blæsevejr. Som tilbehør kan der under sektionerne monteres 300 mm høje betonsektioner, for lukning mod terræn under støjvæggen , hvilket vil ændre totalhøjden.

Anvendelsesmuligheder

Anvendes til indhegning af udendørs arealer som industri, vejanlæg eller andre områder hvor støjgener ønskes afskærmet eller mindsket.

Mål

Højde: Op til 300 cm.

Lignende betegnelser

Støjvæg type 962 er også kendt under betegnelsen: Støjdæmpende hegn, havehegn eller lydhegn.

Natursiden på et støjhegn

FAQ om Støjhegn

Hvad er et støjhegn?

Et støjhegn bruges til at dæmpe støjen fra trafik, køleanlæg og tung industri. På steder hvor afstanden fra motorvej eller jernbane og til bebyggelse ikke er ret lang, vil et effektivt støjhegn være en ideel løsning til at beskytte mennesker mod støj. Også industrivirksomheder nær beboelsesområder, sparer sine naboer for en lang række gener ved at installere et effektivt støjdæmpende hegn.

Støjvægge beskytter mennesker mod skadelig støj. Selvom vi ofte vænner os til støj, kan langvarig støjforurening påvirke helbredet negativt. Vi tilbyder to typer af støjhegn, der anvendes til at dæmpe støjen og mindske vindpåvirkninger.

Støjhegn er opbygget af kraftige stålprofiler med udfyldning af et naturprodukt. Det er designet til nemt at kunne dækkes af slyngplanter, hvilket er godt for nærmiljøet og samtidig tillader hegnet at falde naturligt i ét med sine omgivelser.

Støjhegn er også kendt under betegnelserne: støjvæg, lydhegn, støjdæmpende hegn eller havehegn.

Hvor opsætter man et støjhegn?

Støjhegn benyttes mange forskellige steder. Særligt til indhegning af udendørs arealer, hvor støjgener ønskes afskærmet eller mindsket. Det bruges i særdeleshed, hvor afstanden fra motorvej eller jernbane og til bebyggelse er tæt – og kan beskytte beboerne mod støjgener. Store industrivirksomheder sparer sine naboer for en lang række gener ved at installere et effektivt støjdæmpende hegn.

  • Naboer til industrivirksomheder – for at genere de omkringliggende områder mindst muligt
  • Ved beboelse tæt på befærdede veje
  • Langs jernbaner for at mindske støjen til de nærtliggende huse
  • Omkring institutioner og andre områder til børn og unge
  • Ved varegårde med støjende køleanlæg
  • Når der er natleveringer til dagligvarebutikker i boligområder

Kan støjhegn bruges i private haver?

For mennesker, der bor i nærheden af en motorvej eller andre store veje, kan støjen føles altoverskyggende. De senere år er der kommet mere fokus på potentialet ved at begrænse støjen direkte ved kilden, blandt andet at opsætte støjværn langs vejene. Det har en stor effekt for boligerne, der ligger tæt på.

I Projektet Rolig Have har man undersøgt, hvordan man kan gøre mere for særligt støjplagede boliger, så borgerne stadig kan nyde deres haver og udearealer.

I Rolig Have har en bred partnerkreds bestående af Gate21, FORCE Technology, Vejdirektoratet, Rambøll, ISHØJ HEGN og tre kommuner, undersøgt effekten af at sætte støjhegn op i lokale haver – med positive resultater. Formålet har været at skabe mindre, afgrænsede områder i haverne, uden støj.

I Danmark er over 1,3 million mennesker påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Når støjhegn opsættes ved beboelse, gør man hegnet “levende” ved at plante fx efeu, vedben, kaprifolie, klematis, blåregn, slyngroser eller espalieret frugttræer op ad det støjdæmpende hegn. Det giver et mere naturligt helhedsudtryk.

Vi afhjælper også private, hvis deres bolig ligger ud til områder, hvor der passerer mange mennesker. Her kan et støjhegn være løsningen. Vi hjælper også beboere, der har fået varmepumper installeret. Lyden fra disse kan være generende for både beboerne selv og deres naboer.

Hvilke typer støjhegn findes der?

Støjhegn (type 952) har en enkel og solid konstruktion udført af naturmaterialer. Det har en støjdæmpende effekt på op til 30 dB reduktion iflg. B3 EN 1793-2 og en absorberingsevne på op til 6 dB iflg. kat. A3 EN 1793-1 (på vejside). Samtidig kan støjhegnet, dæmpe eventuelle gener som følge af vind og lignende.

Støjhegn (type 962) er en kraftig, men enkel konstruktion udført af naturmaterialer. Det har en støjdæmpende effekt på op til 30 dB reduktion iflg. B3 EN 1793-2 og en absorberingsevne på op til 11 dB iflg. kat. A3 EN 1793-1 (på vejside). Samtidig kan støjhegnet, dæmpe eventuelle gener som følge af vind og lignende.

For begge typer støjhegn, kan der under sektionerne monteres 300 mm høje betonsektioner for lukning mod terræn under støjvæggen. Det giver en endnu bedre lydisolering.

Hvilke farver og udtryk kan støjhegn leveres i?

Der er mange valgfrie farver på stålpladen i elementerne.

Foruden de lydtekniske forskelle er vores støjhegn opdelt i to grupper, som adskiller sig i udtrykket. Fælles for begge er at de let kan indpasses i de fleste miljøer.

Der er mulighed for at plante slyngplanter op ad begge typer af støjhegn, som med tiden vil dække materialerne og give et mere naturligt udtryk. Beplantning kan også medvirke til at begrænse effekten af solens UV-stråler, der på lang sigt kan påvirke materialernes holdbarhed.

Hvilke højder kan støjhegn laves i?

Støjhegn kan leveres fra 100 cm til 300 cm højde. Ved højder på mere end 200 cm, kan støjhegnet blive udført med flere elementer monteret ovenpå hinanden.

For begge typer støjhegn, kan der under sektionerne monteres 30 cm høje betonsektioner for lukning mod terræn under støjvæggen, hvilket vil ændre totalhøjden

Hvordan påvirkes lyden med støjhegn?

Effekten af støjdæmpning er generelt opdelt i to kategorier: Refleksion og absorbering. Refleksion er støjhegnets evne til at kaste lyden tilbage i retning af støjkilden, mens absorbering handler om, hvor meget af lyden der kan optages i et støjhegn. Der skal også tages hensyn til om støjen kan komme under eller omkring støjvæggen, hvilket vil påvirke opfattelsen af, hvor effektivt støjen dæmpes af støjhegnet. Derfor er forhold som terræn og afstand til støjkilden væsentlig at tage højde for i løsningsforslaget og valg af støj hegn.

Vores støjdæmpende hegn kan leveres med eller uden dæmpningsmateriale med helt op til 30 dB refleksion og 11 dB absorbering som støjdæmpning. Det giver mulighed for at opnå markante forbedringer i støjplagede områder.

Hvad koster et støjhegn?

Prisen på støjhegn afhænger af højde, længde og type. Derudover er der mulighed for tilvalg af låger og porte. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud og forslag. Ring på tlf. 73 73 22 33 eller send en mail til: mail@ishoj-hegn.dk Vores mange års erfaring sikrer at du får den bedste løsning med et lydisolerende støjhegn.

Hvad findes der af tilbehør til støjhegn?

Der kan tilkøbes tilhørende porte og låger i udvalgte størrelser.

For begge typer støjhegn, kan der under sektionerne monteres 30 cm høje betonsektioner for lukning mod terræn under støjvæggen, hvilket vil ændre totalhøjden.

Hvad er holdbarheden for et støjhegn?

Støjhegn har lang levetid og vedligehold af produktet er kun nødvendigt i tilfælde af reparationer, hærværk og lignende.

Ved at plante slyngplanter op ad støjhegnet, kan man begrænse effekten af solens UV-stråler, der på lang sigt kan påvirke naturmaterialernes holdbarhed.

Yderligere spørgsmål

Har du andre spørgsmål eller brug for rådgivning omkring støjhegn, så tag os med på råd tidligt i planlægningsfasen. Vi hjælper gerne med ideer, skitser og opmåling. Kontakt os på tlf. 43 73 22 33.