Skip to main content

Støjhegn - en lyddæmpende løsning

Et støjhegn bruges ofte til at dæmpe støjen fra trafik eller tung industri. På steder hvor afstanden fra motorvej eller jernbane og til bebyggelse ikke er ret lang, vil et effektivt støjhegn være en ideel løsning. Industrivirksomheder nær beboelsesområder, sparer sine naboer for en lang række gener ved at installere et effektivt støjdæmpende hegn.

Selvom vi ofte vænner os til støj, kan langvarig støjforurening påvirke helbredet negativt. ISHØJ HEGN A/S tilbyder forskellige typer af støjhegn, der anvendes til at dæmpe støj eller mindske vindpåvirkninger. Derudover fungerer støjhegnet naturligvis også som en lukket indhegning af grunden.

Ønsker man et mere “levende hegn”, kan der plantes efeu, klematis, klatreroser eller espalieret frugttræer op ad det støjdæmpende hegn. Det vil med tiden giver et mere naturligt helhedsudtryk. Et yderligere plus er at støjhegn er miljøvenligt, da hvert element er lavet af genbrugsplast betrukket med kokosfibre.

Støjhegn er også kendt under betegnelserne: støjdæmpende hegn, havehegn eller lydhegn.

43 73 22 33[email protected]
Billede af støjhegn
Billede af støjhegn

Effekten ved støjdæmpende hegn

Effekten af støjdæmpning er generelt opdelt i to kategorier: Refleksion og absorbering. Refleksion er støjhegnets evne til at kaste lyden tilbage i retning af støjkilden, mens absorbering handler om, hvor meget af lyden der kan optages i et støjhegn. Der skal også tages hensyn til om støjen kan komme under eller omkring støjvæggen, hvilket vil påvirke opfattelsen af, hvor effektivt støjen dæmpes af støjhegnet. Derfor er forhold som terræn og afstand til støjkilden væsentlig at tage højde for i løsningsforslaget og valg af støj hegn.

Vores støjdæmpende hegn kan leveres med eller uden dæmpningsmateriale med helt op til 30 dB refleksion og 17 dB absorbering som støjdæmpning. Det giver vores kunder mulighed for at opnå markante forbedringer i støjplagede områder.

Foruden de lydtekniske forskelle er vores støjhegn opdelt i to grupper, som adskiller sig i udtrykket. Fælles for begge er dog, at de let kan indpasses i langt de fleste miljøer. Der er mulighed for at plante slyngplanter op ad begge typer af støjhegn, som med tiden vil dække materialerne og give et mere naturligt udtryk. Beplantning kan også medvirke til at begrænse effekten af solens UV-stråler, der på lang sigt kan påvirke materialernes holdbarhed.

Typer af støjhegn

Der findes forskellige typer af støjdæmpende hegn, som bruges til forskellige formål.
Læs mere om de forskellige muligheder herunder.

Enkelt og solidt støjhegn (type 952)

Lydreduktion med naturmaterialer

Støjhegnet er en enkel og solid konstruktion, udført af naturmaterialer. Typen har en dæmpende effekt på op til 30 dB refleksion og op til 6 dB absorbering af støjen iflg. gældende EN-1793 normer.

Afskærmningen leveres med galvaniserede stolper af stålprofiler, og præfabrikerede sektioner med en galvaniseret stålramme. Udfyldningen på dette støjhegn, består af runde rør som er betrukket med naturlige kokosfibre på den ene side af sektionen, og på modsatte side en lukket metalplade og et stormasket metalgitter yderst (til beplantning). Udover sin støjdæmpende funktion, vil en støjmur eller et støjhegn også dæmpe eventuelle gener som skyldes vindtryk eller blæsevejr. Som tilbehør kan der under sektionerne monteres 300 mm høje betonsektioner, for lukning mod terræn under støjhegnet (vil ændre totalhøjden).

Anvendelsesmuligheder

Et støjhegn anvendes til indhegning af udendørs arealer som industri, institutioner eller områder hvor støjgener ønskes afskærmet eller mindsket.

Mål

Højde: Op til 300 cm.

Lignende betegnelser

Støjhegn type 952 er også kendt under betegnelsen: Støjdæmpende hegn, lydhegn eller havehegn.

Kraftigt støjhegn (type 962)

Effektiv lydreduktion

Støjvæggen er en kraftig, men enkel konstruktion udført af naturmaterialer. Denne type har en dæmpende effekt på op til 30 dB refleksion og 11 dB absorbering af støjen iflg. gældende EN-1793 normer.

Afskærmningen leveres med galvaniserede stolper af stålprofiler, og præfabrikerede sektioner med en galvaniseret stålramme. Udfyldningen består af 40 mm mineraluld samt en lukket metalplade og et stormasket gitter (til beplantning) på den ene side – og på den modsatte side et fintmasket plastnet og et stormasker gitter (til beplantning). Udover sin støjdæmpende funktion, vil støjvæggen også dæmpe eventuelle gener som skyldes vindtryk eller blæsevejr. Som tilbehør kan der under sektionerne monteres 300 mm høje betonsektioner, for lukning mod terræn under støjvæggen , hvilket vil ændre totalhøjden.

Anvendelsesmuligheder

Anvendes til indhegning af udendørs arealer som industri, vejanlæg eller andre områder hvor støjgener ønskes afskærmet eller mindsket.

Mål

Højde: Op til 300 cm.

Lignende betegnelser

Støjvæg type 962 er også kendt under betegnelsen: Støjdæmpende hegn, havehegn eller lydhegn.

Billede af støjvæg