Skip to main content

Elektrisk sikringshegn – for et ekstra højt sikringsniveau

Til områder som kræver højere sikringsniveau, end øvrige standardhegn kan opfylde, kan flere af vores hegn suppleres med et elektrisk sikringshegn. Et elektrisk sikringshegn består typisk af 12 metaltråde med ca. 200 mm afstand ti en samlet højde af 240 cm over terræn. Trådene monteres på den indvendige side af det elektriske hegn på færdige metalskinner og isolatorer.

Alle metaltrådene tilsluttes og forbindes til en styreenhed med indbygget strømgiver. Styringen udsender med korte intervaller, elektriske impulser rundt gennem hegnet og måler efterfølgende retursignalet. Hvis retursignalet ikke svarer til det afsendte signal, vil styringen afgive et alarmsignal. Ændringer af retursignalet kan skyldes overklipninger, kortslutninger eller skabelse af en jordingsforbindelse til el-trådene mv.

43 73 22 33mail@ishoj-hegn.dk
Billede af elektrisk sikringshegn
Billede af elektrisk sikringshegn

Sikring af vigtige områder

Det elektriske sikringshegn er aktiveret, afgiver det en spænding på 10.000V og 2,5 kJ, som vil give en smertefuld oplevelse ved berøring. Det elektriske hegn kan tilsluttes til et eksisterende alarmsystem, som derved aktiverer alarmen, så snart uvedkommende forsøger at passere hegnet.

Vores elektriske sikkerhedshegn bruges som oftest til at forbedre sikkerheden omkring meget vigtige områder eller bygninger, der kræveret højt sikringsniveau. Elektrisk sikringshegn er også kendt under betegnelserne: Elhegn, elektrisk hegn, strømhegn og sikringshegn.

Kontakt os for mere specifikke oplysninger om elektriske sikkerhedshegn, vigtige foranstaltninger og muligheder.

Elektrisk sikringshegn

Nogle virksomheder har brug for ekstra sikring til at beskytte værdier og holde uvedkommende ude. Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når virksomheden skal forsikres. Forsikringskravene udmønter sig i et sikringsniveau, som er et udtryk for den risiko, virksomheden har for et indbrud. Niveauet fastlægges ud fra de varelager, it-udstyr mv. Jo mere attraktive værdier der er for indbrudstyve, des bedre indbrudssikring kræves.

Læs mere om elektrisk sikringshegn og specifikationer.

Anvendelsesmuligheder

Et elektronisk hegn anvendes til områder som kræver højt sikringsniveau.

Mål

240 cm højt med 12 styk el-tråde (standard).

Lignende betegnelser

Elektrisk sikringshegn er også kendt under betegnelserne: El-hegn, elektrisk hegn, strømhegn og sikringshegn.

Billede af elektrisk sikringshegn