Skip to main content

Sikringshegn – maksimal sikkerhed

Et sikringshegn/securifor hegn er den rigtige løsning til beskyttelse og sikring af højrisiko faciliteter, personer og bygninger.

Vores sikringshegn er fremstillet med maksimal sikring for øje og anvendes til opgaver hvor sikringsniveauet er ekstra højt. Maskestørrelsen på 12,7 x 76,2 mm gør det vanskeligt at forcere hegnet. Sikringshegnet samles med specialbeslag og sikringsskruer, så hegnet ikke kan adskilles og demonteres. Stolperne fastgøres i beton til frostfri dybde. Modulmålene på 2.500 mm kan tilpasses ved montering.

Udover sikringshegnet kan der være behov for forskellige typer af adgangsveje:

 • Gitterlåger af firkantrør og udfyldning af gitter som hegnet.
 • Svingporte af firkantrør og udfyldning af gitter som hegnet.
 • Automatiske skyde- eller foldeporte med udfyldning som hegnet.

Alle porter og låger kan styres automatisk, hvis dette ønskes.

Securifor hegn leveres prægalvaniseret og med malet overflade som standard (RAL6005, RAL6009, RAL7016 eller RAL9005). Kan mod tillægspris fås i flere RAL farver.

Yderligere tilvalgsmuligheder er stolper med fodplade til fastgørelse med bolte samt forlængelse af stolper for montering af pigtråd. Et sikringshegn monteres med retsiden vendt mod den side, hvor behovet for sikring er størst.

43 73 22 33mail@ishoj-hegn.dk

Sikring af sårbare

Sikrede institutioner har til formål at sikre personer, der udgør en fare for sig selv eller andre, får den nødvendige behandling i et sikkert og trygt miljø. Disse institutioner kan typisk omfatte psykiatriske hospitaler, ungdomsinstitutioner og fængsler.

De sikrede institutioner adskiller sig fra andre sociale døgninstitutioner ved, at yderdøre og vinduer altid er aflåst og institutionens område er indhegnet. Det betyder, at de indsatte, ikke kan og må forlade området.

Securefor hegn/sikringshegn bruges ved fængsler og i psykiatrien, da det er den hegnstype, der giver bedst sikring mod overklatring og gennemtrængning. Formålet er at beskytte både den enkelte borger og samfundet som helhed.

Beskyttelse af kritisk infrastruktur

De skærpede krav til sikkerhedstiltag i forbindelse med kritisk infrastruktur rammer mange erhverv. Det ændrede trusselsbillede betyder, at visse sektorer er mere udsatte for ulovlig påvirkning, sabotage eller spionage fra statslige aktører.

I Danmark har vi ikke en fælles definition af kritisk infrastruktur, der bruges af alle myndigheder. Men overordnet set er det systemer, der er centrale for at samfundets kan fungere. Hvis infrastrukturen svigter eller ikke virker, har det store konsekvenser for hele samfundet.

Sektorer der er særlig berørte:

 • Energi, naturgas, el, olie
 • Transport
 • Bankvæsen
 • Sundhedsvæsenet (strøm og sikkerhed)
 • Drikkevand
 • Fødevarer
 • Digital infrastruktur herunder datacentre
 • Telekommunikation
 • Vandområdet og spildevand

Kontakt os for mere specifikke oplysninger om sikringshegn, foranstaltninger og muligheder.

Billede af sikringshegn ved infrastruktur