Skip to main content

Rotationslåger

Rotationslåger benyttes i forbindelse med adgangskontrol ved ind- og udgang for gående personer. De benyttes ofte i industrien, svømmehaller, forlystelsesparker, dyreparker og stadion. Rotationslåger leveres typisk som enkeltstående modeller, men kan også leveres i dobbelte udgaver til f.eks. separate ind- og udgangsåbninger samt i udgaver, hvor cykler eller barnevogne også kan tages med gennem lågen.

Lågerne leveres med en indbygget blokeringsmekanisme, som afgør den mulige retning som lågen kan drejes ved aktivering – enten retningsbestemt (ind/ud) eller rotation i begge retninger. Styringen af lågerne foretages oftest af elektrisk udstyr som kortlæser, nøgleafbryder, kodetastatur eller adgangskontrol. Nogle typer kan også leveres med en manuel retningsbestemt funktion.

Rotationslåger kaldes også for rotationsdøre, karruseller, turnstile eller persillehakkere.

43 73 22 33[email protected]
Billede af rotationslåge

Design af rotationslåger

Lågerne leveres ofte i en kombineret udførsel af rustfrit stål og galvaniserede stålprofiler – typisk med tre spærrearme i ca. 120° vinkel af rustfrie profiler, og den øvrige konstruktion af galvaniserede stålprofiler.

Galvaniserede ståldele kan også leveres malet i flere RAL farver (mod tillæg). Rotationslåger leveres forberedte for montering på f.eks. betonfundament.

ISHØJ HEGN A/S har et bredt udvalg af rotationslåger, der sikrer en effektiv adgangskontrol ved ubemandede indgange, så man kan sikre at kun en person ad gangen kan passere.

Typer af rotationslåger

Vores rotationslåger leveres i 3 varianter. Læs mere om de forskellige typer og anvendelsesmuligheder. Kontakt vores rådgivere for yderligere information.

Rotationslåge til udendørs brug (Type 501)

Til regulering af adgangsveje

En solid løsning beregnet for regulering af udendørs adgangsveje, til gående personer ved områder med industri eller infrastruktur.

Rotationslågen er opbygget af galvaniserede stålprofiler, med en roterende del opdelt i tre sæt spærrearme i 120° vinkel. Lågens elektromekaniske blokering og styring (IP 43) er indbygget i aflåselig kasse, placeret over lågens åbning. Styringen leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjenings-udstyr som f.eks. adgangskontrol.

Den elektromekaniske betjening, er beregnet for stor belastning med mange passager. I tilfælde af en strømafbrydelse kan der vælges mellem
funktioner med blokering af lågen, eller fri passage.

Rotationslågen skal fastgøres på et beton-fundament eller lignende ved montering.

Dobbelt rotationslåge (Type 502)

Til regulering af adgangsveje

En solid dobbelt løsning beregnet for regulering af udendørs adgangsveje, til gående personer ved områder med industri eller infrastruktur. Den dobbelte løsning kan bruges som både kombineret ind– og udgang, eller give mulighed for dobbelt kapacitet f.eks. ved indgange med mange brugere.

Den dobbelte rotationslåge er opbygget af galvaniserede stålprofiler, med to sæt roterende dele – hver opdelt i tre sæt spærrearme i 120° vinkel.

Lågens elektromekaniske blokering og styring (IP 43) er indbygget i aflåselig kasse, placeret over lågens åbninger. Styringen leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjeningsudstyr som f.eks. adgangskontrol.

Rotationslåge med svingbar låge (Type 503)

Til regulering af adgangsveje

En solid og kombineret løsning, beregnet for brug ved udendørs adgangsveje som f.eks. en personaleindgang, hvor gående medarbejdere medbringer cykler.

Rotationslågen er opbygget af galvaniserede stålprofiler, med roterende del med tredelte spærrearme i 120° vinkel – og en svingbar lågeramme placeret ved siden af. En induktiv føler registrerer og aktiverer lågedelen, hvis brugeren medbringer en cykel.

Lågens elektromekaniske blokering og styring (IP 43) er indbygget i en aflåselig kasse, placeret over lågens åbning. Styringen leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjeningsudstyr som f.eks. adgangskontrol. Den elektromekaniske betjening, er beregnet for stor belastning med mange passager. I tilfælde af en strømafbrydelse kan der vælges mellem funktioner med blokering af lågen, eller fri passage.

Rotationslågen skal fastgøres ovenpå et betonfundament eller lignende ved montage.

Billede af rotationslåge

Tilbehør til vores porte og låger

Til de fleste af vores porte og låger kan der leveres forskellige typer af tilbehør som for eksempel klatresikring, børnesikring, låsekasse til port mv.

Nedenstående viser eksempler på ekstra tilbehør som kan
leveres til vores porte og låger.

Billede af kombiport

Kombiporte og åbningsretninger

Få et indblik i mulighederne for kombiporte og åbningsretninger.
Tag endelig kontakt, så vi bedst muligt kan rådgive om de bedste løsninger til det konkrete behov.

Læs mere om mulighederne for kombiporte

Kombiport er en fælles betegnelse for kombinerede (sammensatte) porte, som kan være med to eller tre rammer/stolper i forskellige bredder. Løsningerne baseres på gældende standardtyper af porte og låger, og produceres til den enkelte opgave.

Kombiporte har ikke faste typenumre for alle tilsvarende standardtyper. Kun type 625 med tre rammer (port + låge) og 626 med to rammer (ulige størrelser) udført af runde rør med pressegitter har egne typenumre. For øvrige typer af porte og låger henvises normalt til standardtypen og betegnelsen komi-port med en forklarende beskrivelse.

Dimensionerne på rammen og stolpen vil altid blive baseret på den største af de to valgte rammer – f.eks. vil en kombiport med to rammer på hhv. 400 cm og 125 cm blive produceret med ens dimensioner svarende til en 800 cm port (400+400 cm).

Illustration af kombiport mulighed

Eksempel på kombi-port 300 cm med to rammer i ulige størrelser (100+200 cm). Åbningsretningen vil som standard være baseret på den mindste af de to rammer. Placeringen af den mindste ramme i hhv. højre eller venstre side er valgfrit, men kan ikke ændres i forbindelse med monteringen.

Illustration af kombiport mulighed

Eksempel på kombi-port 300+125 cm med tre rammer i forskellige størrelser (100+200 cm og 125 cm) og fælles stolpe i midten. Port-delen kan leveres både i standard bredder og ulige fordeling af rammebredder. Åbningsretning skal opgives for både porten og lågedelen. Disse kan vælges uafhængigt af hinanden. Lågens placering til venstre eller højre for porten er valgfrit. Bemærk at for typer af porte med justerbare hængsler, vil rammerne blive placeret til hhv. for- og bagside af stolperne (vist eksempel).

Læs mere om åbningsretninger

Åbningsretninger på porte og låger, angives altid som set udefra. Med udefra menes det som bliver den udvendige side af indhegningen – f.eks. fra fortovet eller fra offentlig vej.

Åbningsretninger bruges til at angive hængslernes placering og retning, hvilket igen kan have betydning for placeringen af andre beslag som f.eks. anslaget til cylinderlåsen. Retningen afgøres ofte af praktiske årsager, som naturlige retninger på gangarealer, belægninger eller nærliggende bygninger mv. På grund af produktionsmæssige detaljer, kan åbningsretningen på porte og låger som udgangspunkt ikke ændres efterfølgende.

Skinner på stolperne anvendes for tilslutning af tilstødende hegn. Typen af hegn som skal tilsluttes, kan have betydning for skinnernes udformning og størrelse.

Illustration af åbningsretninger for porte og låger