Skip to main content

Automatiske foldeporte

Automatiske foldeporte er en fælles betegnelse for porte, som ved aktivering åbner (folder) portens rammer sammen ud mod portens stolper. Foldeportene kan leveres med åbninger på op til 12 meter.

Foldeporte benyttes ofte til højsikringsløsninger, industri, boligområder, parkeringsanlæg, havne, transportterminaler, varegårde og varmeværker. En hurtigkørende foldeport kan minimere tiden, hvor perimetersikringen står åben på grund af gennemkørsel.

Foldelåger er med en ramme delt i to sektioner og opbygget som en sidehængt og elektrisk foldbar løsning.

Valget af foldeport afhænger af den opgave, som porten skal bruges samt størrelse og udfyldning.

Foldeporte kendes også under navnene: hurtigport, knæk-port og pladsbesparende port.

43 73 22 33mail@ishoj-hegn.dk
Billede af automatisk foldeport
Automatisk foldeport fra ISHØJ HEGN A/S

Foldeporte produceres efter ordre

Som udgangspunkt skal alle automatiske foldeporte produceres efter ordre. Det betyder, at vi har mulighed for utallige løsningsmuligheder omkring størrelser og udfyldninger.

Alle vores foldeporte leveres færdigsamlede, klar til montering og med alle de nødvendige sikkerhedsfunktioner og CE-mærkning mv.

Den automatiske foldeport giver ikke kun hurtig åbning og sikker adgang, men den giver også total kontrol af al indgående trafik, som betyder konstant tryghed.

Typer af automatiske foldeporte og låger

Læs mere om de forskellige typer af foldeporte og låger samt deres formål og sikringsniveau.

Automatisk foldelåge til beboelse og industri

Stabil og pladsbesparende løsning (type 560)

En elektrisk og fuldautomatisk løsning til afspærring af indkørsler ved både beboelsesområder, industri og arealer med infrastruktur. Lågen er opbygget som en sidehængt og elektrisk foldbar løsning med én ramme delt i to sektioner. Lågen leveres i størrelsen 300×200 cm (BxH). Ved aktivering af den automatiske låge, er åbnings-hastigheden på ca. 0,35 meter/ sekundet. Automatikken drives af en kraftig og stabil motor til svingporte, med motorstyring og ledninger indbygget i lågestolpen – Og hele den automatiske løsning til lågen leveres inklusive de krævede sikkerheds-funktioner som klemlister og fotoceller m.m. Lågen leveres med pulverlakeret overflade. Ved montering skal lågens stolper fastboltes i egnede underlag som betonfundamenter eller lignende.

Automatisk foldeport til beboelse og industri

Stabil og pladsbesparende løsning (type 561)

En elektrisk og fuldautomatisk løsning til afspærring af indkørsler ved både beboelsesområder, industri og arealer med infrastruktur. Porten er opbygget som en sidehængt og elektrisk foldbar løsning med to rammer – hver ramme delt i to sektioner. Portene kan leveres i flere størrelser (se tabel). Ved aktivering af den automatiske port, er åbnings-hastigheden på ca. 0,7 meter/ sekundet. Automatikken drives af kraftige og stabile motor til svingporte, med motorstyring og ledninger indbygget i portstolperne – Og hele den automatiske løsning til porten leveres inklusive de krævede sikkerheds-funktioner som klemlister og fotoceller m.m. Porten leveres med pulverlakeret overflade. Ved montering skal begge portens stolper fastboltes i egnede underlag som betonfundamenter eller lign.

Automatisk foldelåge til industri og højsikringsløsninger

Sikker og hurtigkørende løsning (type 562)

En kraftig elektrisk drevet og fuldautomatisk løsning, til afspærring af adgangsveje ved industriområder eller områder med infrastruktur og lignende, som kræver et højere sikringsniveau. Lågen er opbygget som en sidehængt og elektrisk foldbar løsning med én ramme – rammen er delt i to sektioner. Ved aktivering af den automatiske låge, er åbnings-hastigheden på ca. 1 meter pr. sekund. Lågens automatiske funktion med den hurtigt kørende motor og foldemekanismen er helt indbygget i lågens profiler og stolper, og er dermed beskyttet mod vejr-påvirkninger og eventuelle hærværksforsøg. Automatikløsningen leveres inklusive de krævede sikkerhedsfunktioner som klemlister, fotoceller og advarselsblink m.m. Lågen leveres med pulverlakeret overflade. Ved montering skal begge lågens stolper fastboltes i egnede underlag som betonfundamenter eller lign.

Automatisk foldeport til industri og højsikringsløsninger

Sikker og hurtigkørende løsning (type 563)

En kraftig elektrisk drevet og fuldautomatisk løsning, til afspærring af adgangsveje ved industriområder eller områder med infrastruktur og lignende, som kræver et højere sikringsniveau. Porten er opbygget som en sidehængt og elektrisk foldbar løsning med to rammer – rammerne er hver delt i to sektioner.

Ved aktivering af den automatiske port, er åbnings-hastigheden på ca. 1 meter pr. sekund. Portens automatiske funktion, med de hurtigt kørende motorer og foldemekanismen, er indbygget i portens profiler og stolper, og er dermed beskyttet mod forsøg på hærværk og lignende. Porten aflåses ved hjælp af en motordrevet skudrigle. Automatikløsningen leveres inklusive de krævede sikkerhedsfunktioner som klemlister, fotoceller og advarselsblink m.m.

Porten leveres med pulverlakeret overflade. Ved montering skal begge portens stolper fastboltes i egnede underlag som betonfundamenter eller lign.

Foldeport i sort baluster

Tilbehør til vores porte og låger

Til de fleste af vores porte og låger kan der leveres forskellige typer af tilbehør som for eksempel klatresikring, børnesikring, låsekasse til port mv.

Nedenstående viser eksempler på ekstra tilbehør som kan
leveres til vores porte og låger.

Billede af gitterport

Kombiporte og åbningsretninger

Få et indblik i mulighederne for kombiporte og åbningsretninger.
Tag endelig kontakt, så vi bedst muligt kan rådgive om de bedste løsninger til det konkrete behov.

Læs mere om mulighederne for kombiporte

Kombiport er en fælles betegnelse for kombinerede (sammensatte) porte, som kan være med to eller tre rammer/stolper i forskellige bredder. Løsningerne baseres på gældende standardtyper af porte og låger, og produceres til den enkelte opgave.

Kombiporte har ikke faste typenumre for alle tilsvarende standardtyper. Kun type 625 med tre rammer (port + låge) og 626 med to rammer (ulige størrelser) udført af runde rør med pressegitter har egne typenumre. For øvrige typer af porte og låger henvises normalt til standardtypen og betegnelsen komi-port med en forklarende beskrivelse.

Dimensionerne på rammen og stolpen vil altid blive baseret på den største af de to valgte rammer – f.eks. vil en kombiport med to rammer på hhv. 400 cm og 125 cm blive produceret med ens dimensioner svarende til en 800 cm port (400+400 cm).

Illustration af kombiport muligheder

Eksempel på kombi-port 300 cm med to rammer i ulige størrelser (100+200 cm). Åbningsretningen vil som standard være baseret på den mindste af de to rammer. Placeringen af den mindste ramme i hhv. højre eller venstre side er valgfrit, men kan ikke ændres i forbindelse med monteringen.

Illustration af kombiport muligheder

Eksempel på kombi-port 300+125 cm med tre rammer i forskellige størrelser (100+200 cm og 125 cm) og fælles stolpe i midten. Port-delen kan leveres både i standard bredder og ulige fordeling af rammebredder. Åbningsretning skal opgives for både porten og lågedelen. Disse kan vælges uafhængigt af hinanden. Lågens placering til venstre eller højre for porten er valgfrit. Bemærk at for typer af porte med justerbare hængsler, vil rammerne blive placeret til hhv. for- og bagside af stolperne (vist eksempel).

Læs mere om åbningsretninger

Åbningsretninger på porte og låger, angives altid som set udefra. Med udefra menes det som bliver den udvendige side af indhegningen – f.eks. fra fortovet eller fra offentlig vej.

Åbningsretninger bruges til at angive hængslernes placering og retning, hvilket igen kan have betydning for placeringen af andre beslag som f.eks. anslaget til cylinderlåsen. Retningen afgøres ofte af praktiske årsager, som naturlige retninger på gangarealer, belægninger eller nærliggende bygninger mv. På grund af produktionsmæssige detaljer, kan åbningsretningen på porte og låger som udgangspunkt ikke ændres efterfølgende.

Skinner på stolperne anvendes for tilslutning af tilstødende hegn. Typen af hegn som skal tilsluttes, kan have betydning for skinnernes udformning og størrelse.

Illustration af åbningsretninger for porte og låger