Skip to main content

Balusterlåger

Balusterlåger er en fælles betegnelse for låger med udfyldning af lodrette balustre (tremmer), typisk af runde eller firkantede profiler. På nogle typer af balusterlåger indgår andre profiler som en del af det samlede design. Lågens stolper og ramme udføres af firkantrør og er altid dimensioneret i forhold til typen og størrelsen på lågen.

Vores balusterlåger udføres som en enkeltfløjet ramme med åbninger fra 100 cm og op til 600 cm. Som standard leveres alle manuelle balusterlåger som komplette løsninger, inklusive tilbehør som cylinderlås og standard cylinder med nøgler.

Skal lågen benyttes til fx børneinstitutioner, kan den også leveres med en reduceret afstand mellem balustrene for at optimere sikkerheden.

43 73 22 33mail@ishoj-hegn.dk

Utallige muligheder med baluster

Skal lågen udføres som en del af en automatisk løsning, producerer vi den specielt til formålet med beslag for motorer og adgang til kabelføring indeni lågens profiler. ISHØJ HEGN kan desuden levere flere former for tilbehør afhængig af lågens type og størrelse.

En løsning med balusterhegn og låge/port, sikrer bygningen og sørger for en præsentabel facade. Balusterhegn benyttes ofte ved erhverv, parker, stationer, gårdmiljøer, kirker, ambassader mv. Det kan leveres i mange forskellige RAL farver, så det kan passe ind i de farvevalg, der er i bygning, logo og udtryk.

Baluster er en solid, og dekorativ løsning af høj kvalitet.

Typer af balusterlåger

Læs mere om den forskellige typer af balusterlåger og kontakt os for rådgivning og tilbud.

Enkelt design med runde balustre

Balusterlåge type 660

Balusterlågen er en kraftig og solid låge, udført i et enkelt og tidsløst design med firkantede stolper og en ramme af firkantrør med runde balustre som udfyldning. Lågen leveres med justerbare hængsler og anslag, som betyder nemmere vedligehold. Som en del af lågens konstruktion med påsvejste beslag for montering af hængslerne, kan lågens åbningsretning ikke vendes i forbindelse med monteringen. Lågen leveres som standard i galvaniseret udførsel, men kan også leveres malet i flere RAL farver (tillæg). Tilbehør som cylinderlås med standard cylinder og nøgler er inkluderet, samt skudrigle til fasthold i åben stilling.

Anvendelsesmuligheder

Anvendes til afspærring af udendørs arealer som industri, børnehaver og institutioner, samt park- og haveanlæg m.m.

Mål

Højder: 80, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240 og 250 cm.
Bredder: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 og 500 cm.

Tilbehør

  • Skinner for tilslutning af hegn til stolperne.
  • Hanekam på overkant af ramme som klatresikring (min. 180 cm højde).
  • Juster Locinox dørlukker (max. 150 cm bredde).
  • Reduceret balusterafstand (90 mm c/c) til børneinstitutioner.
  • Forskellige typer af børnesikringer (maks. 180 cm højde).
  • Forlængede stolper for tilslutning af pigtråd på tilstødende hegn.

Lignende betegnelser

Balusterlåge type 660 er også kendt under betegnelsen: Palisadelåge, elementlåge, ganglåge og enkeltlåge.

Traditionel og tidløs låge

Balusterlåge type 668

Balusterlågen er en kraftig og solid låge, udført i et enkelt design med firkantede stolper og en ramme af firkantrør med gennemgående runde balustre som udfyldning. Lågen leveres med justerbare hængsler og anslag, som betyder nemmere vedligehold. Som en del af lågens konstruktion med påsvejste beslag for montering af hængslerne, kan lågens åbningsretning ikke vendes i forbindelse med monteringen. Lågen leveres som standard i galvaniseret udførsel, men kan også leveres malet i flere RAL farver (tillæg). Tilbehør som cylinderlås med standard cylinder og nøgler er inkluderet.

Anvendelsesmuligheder

Anvendes til afspærring af udendørs arealer som industri, børnehaver og institutioner, samt park- og haveanlæg m.m.

Mål

Højder: 100, 125, 150, 180, 200 og 250 cm.
Bredder: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 og 500 cm.

Tilbehør

  • Skinner for tilslutning af hegn til stolperne.
  • Juster Locinox dørlukker (max. 150 cm bredde).
  • Reduceret balusterafstand (90 mm luft) til børneinstitutioner.
  • Højtplaceret låsekasse som børnesikring.

Lignende betegnelser

Balusterlåge type 668 er også kendt under betegnelsen: Palisadelåge, elementlåge, ganglåge og enkeltlåge.

Billede af balusterlåge med afskærmning

Tilbehør til vores porte og låger

Til de fleste af vores porte og låger kan der leveres forskellige typer af tilbehør som for eksempel klatresikring, børnesikring, låsekasse til port mv.

Nedenstående viser eksempler på ekstra tilbehør som kan
leveres til vores porte og låger.

Billede af kombiport

Kombiporte og åbningsretninger

Få et indblik i mulighederne for kombiporte og åbningsretninger.
Tag endelig kontakt, så vi bedst muligt kan rådgive om de bedste løsninger til det konkrete behov.

Læs mere om mulighederne for kombiporte

Kombiport er en fælles betegnelse for kombinerede (sammensatte) porte, som kan være med to eller tre rammer/stolper i forskellige bredder. Løsningerne baseres på gældende standardtyper af porte og låger, og produceres til den enkelte opgave.

Kombiporte har ikke faste typenumre for alle tilsvarende standardtyper. Kun type 625 med tre rammer (port + låge) og 626 med to rammer (ulige størrelser) udført af runde rør med pressegitter har egne typenumre. For øvrige typer af porte og låger henvises normalt til standardtypen og betegnelsen komi-port med en forklarende beskrivelse.

Dimensionerne på rammen og stolpen vil altid blive baseret på den største af de to valgte rammer – f.eks. vil en kombiport med to rammer på hhv. 400 cm og 125 cm blive produceret med ens dimensioner svarende til en 800 cm port (400+400 cm).

Illustration af kombiport mulighed

Eksempel på kombi-port 300 cm med to rammer i ulige størrelser (100+200 cm). Åbningsretningen vil som standard være baseret på den mindste af de to rammer. Placeringen af den mindste ramme i hhv. højre eller venstre side er valgfrit, men kan ikke ændres i forbindelse med monteringen.

Illustration af kombiport mulighed

Eksempel på kombi-port 300+125 cm med tre rammer i forskellige størrelser (100+200 cm og 125 cm) og fælles stolpe i midten. Port-delen kan leveres både i standard bredder og ulige fordeling af rammebredder. Åbningsretning skal opgives for både porten og lågedelen. Disse kan vælges uafhængigt af hinanden. Lågens placering til venstre eller højre for porten er valgfrit. Bemærk at for typer af porte med justerbare hængsler, vil rammerne blive placeret til hhv. for- og bagside af stolperne (vist eksempel).

Læs mere om åbningsretninger

Åbningsretninger på porte og låger, angives altid som set udefra. Med udefra menes det som bliver den udvendige side af indhegningen – f.eks. fra fortovet eller fra offentlig vej.

Åbningsretninger bruges til at angive hængslernes placering og retning, hvilket igen kan have betydning for placeringen af andre beslag som f.eks. anslaget til cylinderlåsen. Retningen afgøres ofte af praktiske årsager, som naturlige retninger på gangarealer, belægninger eller nærliggende bygninger mv. På grund af produktionsmæssige detaljer, kan åbningsretningen på porte og låger som udgangspunkt ikke ændres efterfølgende.

Skinner på stolperne anvendes for tilslutning af tilstødende hegn. Typen af hegn som skal tilsluttes, kan have betydning for skinnernes udformning og størrelse.

Illustration af åbningsretninger for porte og låger

Referencer med balusterlåger

300 meter balusterhegn i Søndermarken

Søndermarken står smukt indhegnet med 300 meter balusterhegn. Det sikre at besøgende ikke betræder beplantning og stengærder.

Læs mere
Aut. skydeport til ejerforening i Tisvilde

Aut. skydeport til ejerforening i Tisvilde

Hos en ejerforening i Tisvildeleje, har vi opsat en automatisk skydeport samt låge - begge med sortmalet baluster.

Læs mere
Pullerter og hegn til krydstogtterminal

Pullerter og hegn til krydstogtterminal

I forbindelse med udførelsen af et helt nyt havneanlæg i Københavns Nordhavn for krydstogtskibe, har vi leveret og monteret trådhegn, balusterhegn og pullerter.

Læs mere