Sikring af Amagerværket

For at sikre Amagerværket, har vi monteret et 170 meter langt panelhegn (type 702) for HOFOR A/S. Hegnet har til formål at sikre offentlig infrastruktur, hvorfor det har en højde på 3 meter, og er forsynet med nato-pigtråd for oven.

I de senere år, er der kommet ekstra fokus på sikring af åbne arealer omkring kritisk infrastruktur. Disse steder har brug for et hegn, der står stærkt og robust, og som indforstået signalerer “Uvedkommende ingen adgang”.