Reparation af hegn i Odder Kommune

Efter vi har genetableret et væltet trådhegn rundt om boldbanen ved Gylling Skole, har vi fået et vedvarende samarbejde med Odder Kommune, Vej og Park.

ISHØJ HEGN A/S sørger for at udskifte, reparere og forbedre kommunens hegn blandt andet omkring idrætsanlæggene.