Sikring af krydstogtterminal

I forbindelse med udførelsen af et helt nyt havneanlæg i Københavns Nordhavn for krydstogtskibe, har vi leveret og monteret en større opgave. 

Der er opsat trådhegn langs vandet (type 120), balusterhegn ved passagerterminalerne og 160 pullerter til diverse afspærringer. 

Det er en specialproduceret ISPS-indhegning, hvor både hegn, låger og skydeporte er produceret og monteret i henhold til kundens specifikationer. Alle stolper til ISPS-indhegningen er udført så de kan demonteres, hvis det er nødvendigt at rydde området for indhegning på et senere tidspunkt.

Kravene omkring ISPS-havnesikring (International Ship and Port Facility Security) er de seneste år blevet skærpet både internationalt og nationalt. Det betyder at alle danske havne løbende foretager fysiske justeringer, såsom opsætning af hegn, porte, pullerter og overvågning.

De danske regler for havnesikring er baseret på FNs internationale søfartsorganisation IMO. Formålet med reglerne er at beskytte den internationale skibstrafik samtidig med at sikre havnene mod sikringsrelaterede trusler.

Erfaringer viser også at sikring af havne ligeledes kan have en række andre fordele. Blandt andet færre personulykker, da der på havneområdet kun vil færdes personale med kendskab til havneaktiviteterne. Derudover mindskes risikoen for tyveri og hærværk.