Sikring af rensningsanlæg

Til en offentlig forsyningsvirksomhed i Tørslev, har vi omkring deres rensningsanlæg leveret og monteret et 180 cm højt trådhegn (type 120) med pigtråd. Derudover har vi opsat en automatisk skydeport i størrelse 500×180 cm (type 550).

I forbindelse med opgaven har nedtaget og bortkørt et eksisterende hegn og port. Kunden har efterfølgende tilsluttet deres eget udstyr til betjening af skydeporten.

Der er kommet ekstra fokus på sikring af åbne arealer omkring kritisk infrastruktur. Disse steder har brug for et hegn, der står stærkt og robust – og som indforstået signalerer “Uvedkommende ingen adgang”.