Boldbanehegn midt i byen

Spændende boldbane med 97 meter galvaniseret panelhegn (type 703)  i 4 meters højde. De mange buer gør området skulpturelt, let og meget fascinerende. Stolperne er placeret ekstra tæt for at få de mange bløde rundinger og for at tilpasse hegnet de eksisterende betonelementer.

På en del af området er der ikke hegn og derfor fri passage. Ovre på den modsatte side er opsat en enkel gitterlåge (type 650) – også med udfyldning af panelhegn i størrelse 125 x 200 cm.

Panelerne på boldbanehegn leveres som standard af kraftige paneler i Ø 8/6/8 mm rundjern for bedre at kunne holde til belastningen ved boldspil op af hegnet. Panelerne leveres med 50×200 mm masker og fastgøres på stolperne i specialbeslag af kunststof (holder panelet adskilt fra stolpen) og udenpå liggende lodrette fladstål i hele stolpens højde.

Boldbanen ligger i et beboelsesområde tæt på Amagerfælledvej i København.