Støjhegn

ISHØJ HEGN A/S kan levere mange forskellige typer af støjhegn. Vores støjhegn kan bruges til at dæmpe støj eller mindske vindpåvirkninger, og fungerer naturligvis også som en lukket indhegning af grunden.

STØJDÆMPENDE HEGN & LYDDÆMPENDE HEGN

Et støjhegn bruges ofte til at dæmpe støjen fra f.eks. trafik eller tung industri. På steder hvor afstanden fra motorvej til bebyggelse ikke er ret lang, vil et effektivt støjhegn være en ideel løsning. Er du ejer af en industri virksomhed nær beboede områder, sparer du også dine naboer en lang række gener ved at installere et effektivt støjdæmpende hegn.

Effekten af støjdæmpning er generelt opdelt i to kategorier: Refleksion og absorbering. Refleksion er støjvæggens evne til at kaste lyden tilbage i retning af støjkilden, mens absorbering handler om, hvor meget af lyden der kan optages i en støjvæg. Herudover er der flere faktorer, som påvirker den samlede effekt ved en løsning med støjvægge. Hvis støjen kan komme under eller omkring støjvæggen, vil det påvirke opfattelsen af, hvor effektivt støjen dæmpes af støjvæggen. Derfor er forhold som terræn, afstand til støjkilden m.m. væsentlige at tage højde for i løsningsforslaget og valg af støj hegn.

Vores støjhegn kan leveres uden eller med dæmpningsmateriale helt op til 30 dB refleksion og 17 dB absorbering som støjdæmpning. Det store udvalg giver vores kunder mange muligheder for at opnå markante forbedringer i støjplagede områder.

Foruden de lydtekniske forskelle er vores støjhegn opdelt i to grupper, som adskiller sig i udtrykket. Fælles for begge er dog, at de let kan indpasses i langt de fleste miljøer. Der er mulighed for at plante slyngplanter op ad begge typer af støjhegn, som med tiden vil dække materialerne og give et mere naturligt udtryk. Beplantning kan også medvirke til at begrænse effekten af solens UV-stråler, der på lang sigt kan påvirke materialernes holdbarhed.

LIGNENDE BETEGNELSER FOR STØJHEGN

Støjhegn er også kendt under betegnelserne: støjhegn, lukket hegn, havehegn eller lydhegn.

REFERENCER MED STØJHEGN