Nakskov og Rødby Havn

I forbindelse med etableringen af ISPS-havnesikring i Nakskov og Rødby, har vi leveret og monteret 12 styk automatiske skydeporte (type 550 og 552) i størrelser fra 400×200 cm til 1200×200 cm. Der er også leveret standere til montering af portenes betjeningsudstyr som adgangskontrol, kameraer mv.

Mellem alle skydeportene er der monteret trådhegn (type 120) i højden 200 cm samt gitterlåger (type 650) i størrelser fra 100×200 cm til 600×200 cm samt en gitterport (type 651) i størrelse 600×200 cm.

ISPS er en forkortelse for International Ship and Port Facility Security.

Kravene omkring ISPS-havnesikring er de seneste år blevet skærpet både internationalt og nationalt. Det betyder at de danske havne løbende foretager fysiske justeringer, såsom opsætning af hegn, porte, pullerter og overvågning.

De danske regler for havnesikring er baseret på FN’s internationale søfartsorganisation IMO. Formålet med reglerne er at beskytte den internationale skibstrafik samtidig med at sikre havnene mod sikringsrelaterede trusler.

Erfaringer viser også at sikring af havne ligeledes kan have en række andre fordele. Blandt andet færre personulykker, da der på havneområdet kun vil færdes personale med kendskab til havneaktiviteterne. Derudover mindskes risikoen for tyveri og hærværk.